Category Archives: Blog

Giáo Dục Phần Lan, những điều chúng ta chưa biết.

Chúng ta đã nghe rất nhiều về Giáo dục Phần Lan, nhưng có những điều chúng ta chưa rõ, vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua bài nói của diễn giả: 𝐏𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐡𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠 về  “𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐌𝐲𝐭𝐡𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐬” nhé! Đại diện của HeiSchool – đơn vị tổ chức chương trình đã nói về xu hướng […]